×

O MNIE

Małgorzata Gosztyła

Moja pasja,  to moja praca - praca z drugim człowiekiem.  Zawodowo socjoterapeutka, oligofrenopedagog, trener, instruktor sztuki efektywnego uczenia się i relaksacji, mediator sądowy. Pracuję  w nurcie PSR  - Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Pracuję z ludźmi, którzy na pewnym etapie swojego życia potrzebują wsparcia, czy to w kryzysie, czy w procesie samorozwoju. Posiadam długoletnie doświadczenie zawodowe, które wykorzystuję w pracy  terapeutycznej,  w tym z osobami z niepełnosprawnością. Nie jest mi obca praca w obszarze przemocy. Lubię obcować z naturą, wycieczki rowerowe, taniec, kulturę.

Wszystko co robię w swoim życiu opiera się na mojej pasji do pracy z drugim człowiekiem, do dzielenia się tym co we mnie najlepsze.

Wykształcenie

Pedagogika – Uniwersytet Opolski

Socjoterapia – Wyższa Szkoła Humanistyczna w Brzegu

Nauki o Rodzinie – Uniwersytet Opolski

Doradztwo Zawodowe  - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością  intelektualną. Oligofrenopedagogika - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Wspomaganie rozwoju i edukacji osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Certyfikat ukończenia Specjalistycznego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Warszawa

Certyfikat ukończenia szkolenia „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, zorganizowane na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Konsorcjum Firm: Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, Małopolskie Centrum Profilaktyki, WYG PSDB, Opole

Certyfikat uczestniczenia w szkoleniu” Działania zespołu interdyscyplinarnego w ramach przeciwdziałania przemocy”, ERUDIUM

Certyfikat pozwalający na wykonywanie zawodu mediatora – Wrocław

Certyfikat Terapeuty Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów  Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach  Warszawa

Dyplom ukończenia Studium Trenerskiego w ramach: Kompetencji postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej.

Dyplomy ukończenia Międzynarodowego Kursy The Silva Method: „Silva Life System Program”, „Silva Intuition System Program”, Wisła.

Certyfikat ukończenia Kursu „Sztuka Medytacji Master Class – trening mentalny zmiany przekonań i radzenia sobie ze stresem”,  Warszawa.

Certyfikat ukończenia Kursu Instruktorskiego Program „JUNIOR – Sztuka Efektywnego Uczenia się, Relaksacji” Warszawa

Doświadczenie zawodowe:

·      Uniwersytet Opolski

·      Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

·      Wyższa Szkoła Humanistyczna w Brzegu

·      Wyższa szkoła Bankowa w Opolu

·      Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

·      Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

·      Zespół Interdyscyplinarny w Dobrzeniu Wielkim

·      Sąd Rejonowy w Opolu

·      Sąd Okręgowy w Opolu

·      Stowarzyszenie DROGA DO CELU

·      Akademia Rozwoju GOYA Małgorzata Gosztyła

·      Praktyka prywatna

Zakres konsultacji

·     kryzys życiowy (tj. rozwód, choroba, strata, żałoba)

·     przygnębienie, depresja / poczucie osamotnienia, cierpienia, zagubienia, poczucie braku sensu/

·     nerwica, lęk, fobia, napady paniki

·     trudności w relacjach (społecznych, partnerskich, rodzinnych)

·     trudności wychowawcze: rozwijanie umiejętności wychowawczych w oparciuo Program Skidʾs Kils oraz Program Mission Possible

·     trudności związane z nowymi doświadczeniami (początki rodzicielstwa, zmiana miejsca zamieszkania, pracy)

·     silny stres – redukcja napięcia w ciele poprzez relaksację z wykorzystaniem technik oddechu

·     trudności w sferze emocji – ja w świecie swoich emocji, praca nad kontrolą emocji, poczucie samotności, praca nad samooceną, spadek motywacji, mała pewność siebie, nieśmiałość

·     obowiązki szkolne – rozwijanie umiejętności realizacji poprzez metodę małych kroków

·     komunikacja z nastolatkiem – jak rozmawiać z dzieckiem, a jak z nastolatkiem?

·     praca z dzieckiem z zespołem Aspergera

·     praca z dzieckiem ze spektrum zaburzeń autystycznych

·     sztuka dialogu z dzieckiem- praca nad umiejętnością słuchania w kontekście rozwoju wspólnego dialogu

·     rozwój zdrowego poczucia wartości – praca nad swoim ego

·     sztuka mówienia NIE - asertywność

·     granice i potrzeby – praca nad umiejętnością stawiania sobie samemu oraz innym granic w codziennym życiu

·     przemoc- praca z osobami doświadczającymi przemocy oraz sprawcami przemocy

·     mediacja – rodzinna, okołorozwodowa, szkolna

·     doradztwo zawodowe

Moja pasja to moja praca, praca z drugim człowiekiem.

Jestem certyfikowaną terapeutką – TSR /członkiem  Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach/, socjoterapeutką, trenerem.  Stałym Mediatorem przy Sądzie Okręgowym w Opolu, szkoleniowcem. Wykładam na Wyższej Uczelni Bankowej w Opolu, Wrocławiu oraz Warszawie, na Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. Pracuję z ludźmi , którzy na pewnym etapie swojego życia potrzebują wsparcia, czy to w kryzysie, czy w procesie samorozwoju.

Posiadam długoletnie doświadczenie w pracy z drugim człowiekiem, które wykorzystuję w pracy terapeutycznej, coachingu, mediacji. Wspieram, towarzyszę w budowaniu relacji, w trudnych sytuacjach życiowych. Odkrycie siebie samego na nowo, nazwanie swoich potrzeb, oczekiwań, umiejętność ich wyrażenia - to tylko kilka elementów ważnych w budowaniu trwałych relacji z drugim człowiekiem. Otwartość , umiejętność komunikacji, wykorzystanie mocnych stron, to to na czym koncentruję się przede wszystkim w swojej pracy. Od kilku lat pasjonuje mnie również praca z dziećmi z niepełnosprawnością – Autyzm dziecięcy, praca z dziećmi z zespołem Aspergera. Jestem certyfikowanym wykładowcą Samokontroli Umysłu Metodą Silvy dla dzieci i młodzieży, a także trenerem kontroli stresu i szybkiego uczenia dla dzieci, młodzieży i nauczycieli. Dzięki tym technikom wzmocniłam swoje zdrowie, spełniłam w ciągu 1-go miesiąca marzenie o otwarciu własnego Gabinetu Terapii oraz o założeniu własnej firmy w 2020 r. - Akademia Rozwoju GOYA Małgorzata Gosztyła. Ukierunkowałam swoją pracę na prowadzenie szkoleń dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz pracy indywidualnej – rozwojowej z drugim człowiekiem.

W 2017r założyłam  Stowarzyszenie DROGA DO CELU – którego prezesem jestem do dzisiaj i które  w swoim założeniu koncentruje się na działaniach na rzecz drugiego człowieka. Uwielbiam łączyć swoje pasje taniec, podróże, rekreację  z prowadzeniem szkoleń. Techniki świadomego oddechu; pomogły mi odnaleźć siebie i ustalić na nowo priorytety w moim życiu. Stworzyłam projekt oparty na zdobywaniu umiejętności komunikacji „Mediacje szkolne i rówieśnicze”, przy współpracy z Centrum Mediacji i Arbitrażu w Opolu - CAM, adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych.Jestem osobą, która odważnie patrzy w przyszłość. Z wielką satysfakcją podejmuje nowe wyzwania. Wszystko co robię w życiu opiera się na mojej pasji pracy z drugim człowiekiem, dzieląc się swoja wiedzą, doświadczeniem oraz  umiejętnościami. Zawodowo oraz prywatnie  realizuję się na kilku obszarach, czerpiąc z tego ogromną  radość, co stało się podstawą do stworzenia Stowarzyszenia DROGA DO CELU oraz Akademii Rozwoju GOYA Małgorzata Gosztyła.Specjalizuję się w szkoleniach z mediacji szkolnych, rówieśniczych, z metod samokontroli umysłu dla dzieci i młodzieży, a także kontroli stresu i szybkiego uczenia dla dzieci, młodzieży i nauczycieli. Prowadzę warsztaty z kompetencji miękkich.W pracy indywidualnej zajmuję się terapią, coachngiem – prowadzę prywatny gabinet. W przeciągu ostatnich w  lat swojej pracy zawodowej obserwuję znaczący wzrost poziomu  stresu wśród ludzi, ale w szczególności wśród dzieci -  z którymi pracuję na co dzień. Problemy w nauce nie stanowią w obecnym czasie priorytetu, w hierarchii  problemów z jakimi spotykam się w  pracy pedagoga, terapeuty. Do mojego gabinetu coraz częściej trafiają dzieci z problemami z zachowaniem, dzieci samookalaczające się, młodzież z zaburzeniami odżywiania, z myślami suicydalnymi.  Jeszcze kilka lat temu w przeciągu 20 letniej pracy zawodowej, były to zjawiska marginalne. W  kontakcie z rodzicami - opiekunami tych dzieci, dostrzegam ogromny brak kompetencji, już nie tylko wychowawczych, ale również społecznych. Ludzie Ci często posiadający stosowne wykształcenie, wykazują brak empatii i współodczuwania w stosunku do drugiego człowieka. Nie ma przestrzeni na  budowanie relacji, uważności na drugiego człowieka. W sytuacji, kiedy sami nie posiadają wypracowanej uważności skierowanej na  siebie, nie są w stanie skierować jaj na innych.W moim artykule do przeczytania którego serdecznie zapraszam, zadaję sobie pytanie:„Rewolucja uważności” fakt, wyzwanie, czy potrzeba  współczesnego świata?Poszukując odpowiedzi konkluduję, iż mindfulness - trening uważności, należy rozumieć nie w kontekście „rewolucji”, ale  jako  innowacyjne podejście do tematu naturalnej potrzeby świadomego człowieka, żyjącego w XXI wieku. Mindfulness staje się odpowiedzią -  alternatywą, na potrzeby współczesnego świata i człowieka w nim żyjącego -  już od najmłodszych lat życia.

Moje wartości w życiu

Czas – dobrze przeznaczam mój życiowy czas
Szacunek – do siebie oraz drugiego człowieka
Kreatywność – nieustannie zmieniam siebie i otaczający mnie świat
Zaufanie – relacje z ludźmi opieram na wspólnych wartościach
Jakość – wysokimi standardami dziękuję za okazane zaufanie
Skuteczność  – działam po to, by osiągać zamierzone cele
Wolność  – w kwestii dokonywanych wyborów

Zapraszam do kontaktu. Zadzwoń:

+48 572 801 582

Istnieje możliwość zapisania się online! Sprawdź więcej na stronie głównej.

Prywatnie

Uwielbiam pracować z ludźmi i inspirować ich do rozwoju osobistego i podejmowania nowych wyzwań. Ogromną przyjemność daje mi  realizacja działań na rzecz drugiego człowieka w odniesieniu zarówno  do dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Taką przestrzeń daje mi Akademia Rozwoju GOYA – Małgorzata Gosztyła oraz Stowarzyszenie DROGA DO CELU, którego jestem prezesem. Uczestnikom moich  szkoleń proponuję  oraz  inspiruję ich do spojrzenia na siebie, swój sposób komunikacji i swoje otoczenie z innej perspektywy. Mój rozwój osobisty to droga do wnętrza samej siebie poprzez praktykowanie uważności. Codzienna medytacja połączona z praktyką oddechu pozwala mi zachować spokój wewnętrzny, odkryć to co dla mnie ważne, zachować harmonię w życiu i rozwijać się duchowo. To  co dla mnie dzisiaj stanowi najważniejsze życiowe wyzwanie, które realizuję z ogromną satysfakcją i sukcesem, to  bycie mamą Natalii i Mileni  - dwóch cudownych kobiet w moim życiu.

Moje kompetencje

Pedagog – terapeuta PSR /Polskiego Towarzystwa Terapeutów Terapii  Skoncentrowanej na Rozwiązaniach/, socjoterapeutka, oligofrenopedagog, trener, colach, mediatorka.  Posiadam przygotowanie pedagogiczne, jestem wykładowcą akademickim na Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, Wrocławiu, Warszawie, na Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. Jestem mediatorem stałym Sądu Okręgowego w Opolu oraz czynnym kuratorem przy Sadzie Rejonowym w Opolu.Moją ogromną pasją zawodową są mediacje szkolne i rówieśnicze. Jestem autorką opolskiego projektu przy współpracy z Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu „Mediacje szkolne i rówieśnicze”. Dbając o jakość własnego warsztaty pracy cały czas dbam o swój własny rozwój osobisty poprzez podnoszenie własnych kompetencji zawodowych poprzez regularne super wizje. Moim najnowszym wyzwaniem jest udział w 12 – tygodniowym wyzwaniu oraz Projekcie MasterClass  All Access  - Eweliny Gawłowskiej

OPINIE KLIENTÓW

Witam Panią, już dawno miałam pisać ale mam bardzo dużo obowiązków w nowej pracy i cała organizacja na nowo życia zabiera mi czas. Z ogromną przyjemnością muszę Pani powiedzieć ze najlepsze co mogłam zrobić to po prostu wyjechać z tamtego miejsca. Na początku było mi ciężko się odnaleźć, miałam dwa nowe ataki paniki, rozmawiałam o tym z lekarzem który powiedział że to dlatego że zmieniłam diametralnie wszystko w swoim życiu i to normalne że jest pełno obaw. Nic od tamtego czasu się nie powtórzyło a ja muszę się muszę powiedzieć że jestem na najlepszej drodze by jeszcze w tym roku zejść z leków. Czuje się wolna, moja głowa jest wolna, wróciła mi radość życia. Wszyscy z mojego bliskiego otoczenia to zauważyli, nawet pisze teraz do Pani z uśmiechem na twarzy. Po 3 ponad 3 latach w końcu zamknęłam najbardziej bolący mnie temat, wraz z wyjechaniem zostawiłam tam wspomnienia. Dziękuję Pani za wszystkie rozmowy, za to że mogłam się Pani wygadać, za bycie moim życiowym przewodnikiem gdy było bardzo źle. Dziękuję za pomoc, myślę ze nie dałabym rady bez Pani wsparcia. Moje życiem końcu układa się tak jak powinno, w końcu jestem szczęśliwa sama że sobą, pracuje w dużej firmie. Walia jest piękna, jest cicha, tutaj zwalnia czas. Ukojenie przynosi mi bieganie po okolicznych wsiach, gdzie jest po prostu pięknie i zielono. Odzyskałam swoje życie, życie 27latki ! Pozdrawiam Panią bardzo bardzo serdecznie, jakbym mogła to bym uściskała !

Sylwia H.

OPINIE KLIENTÓW

Od kilku dni o Tobie myślałam ... Nadal się uczę siebie od nowa, nadal pracuję nad sobą, patrzę, słucham I dziękuję codziennie za piękne życie.  

Tobie również dziękuję, dzięki Tobie poskładałam wiele tych moich puzzli. Jestem pewna, że pomożesz jeszcze wielu zagubionym ludziom. Dziękuję ❤

Marysia

OPINIE KLIENTÓW

Pani Małgosia to ciepła, wyważona osoba, uważnie słucha, nie ma się poczucia oceniania, nastawiona na rozwiązania które pomagają wyjść na prosta i zobaczyć problemy z innej perspektywy. Polecam!

Adrianna

OPINIE KLIENTÓW

Pani Małgorzata ze spokojem i profesjonalizmem zajęła się problemem. Dzięki bijącej empatii oraz ciepłu wpływa na otwieranie się, a trafne pytania pomagają znaleźć sedno problemu. Przełożyło się to na nowe wskazania i rozwiązania moich problemów. Bardzo dziękuję! 🙂

Wdzięczny Klient

OPINIE KLIENTÓW

Pani Małgorzata jest wg mnie najlepszym specjalistą do jakiego mogłem trafić. Jest bardzo rzeczowa, empatyczna. Widać, że to co robi, to Jej pasja. Zdecydowanie pomogła mi wrócić do formy po ciężkich przeżyciach rodzinnych. Z czystym sumieniem mogę polecić Panią Małgorzatę.


Paweł

OPINIE KLIENTÓW

Bardzo miła kobieta, empatyczna. Ma dobre podejście do pacjenta, jest otwartą osobą. Dzięki niej, już po pierwszej wizycie czuję się lepiej. Polecam, szczególnie w tych trudnych dla nas czasach.

Jola

“Wszystko co robię w swoim życiu opiera się na mojej pasji do pracy z drugim człowiekiem, do dzielenia się tym co we mnie najlepsze. Wszystko co robię wypływa z mojego wnętrza, z szacunku i empatii . Dzielę się tym co we mnie najlepsze - swoją wiedzą, umiejętnościami, pasją i kompetencjami. Moje wartości to miłość, szacunek, rozwój i siła. Dlatego też stworzyłam  Stowarzyszenie DROGA do CELU oraz Akademię Rozwoju GOYA”

Małgorzata Gosztyła