×

“Jeśli coś działa, rób tego więcej.Jeśli coś nie działa, rób coś innego.Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj.”

Steve de Shazer.


Czym jest TSR?

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (ang. Brief Solution Focused Therapy) należy do jednego z szesnastu współczesnych wiodących systemów psychoterapeutycznych, określanego mianem terapii konstruktywistycznych (J. O. Prochaska, J. C. Norcross, 2006).Ten rodzaj terapii, czy szerzej rzecz ujmując Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (ang. Solution Focused Approach) to nie tylko specyficzny model terapii, ale także znacznie szerszy zakres pojęciowy. Liczne przykłady aplikacji tego podejścia, odnajdujemy m.in. w obszarze ochrony zdrowia psychicznego, wychowania, edukacji (ang. Solution Focused Education), zarządzania zasobami ludzkimi w biznesie, czy praktyce pracy socjalnej, itp. Ponadto model ten znajduje zastosowania zarówno w pracy z pojedynczymi osobami, jak i grupami.W odniesieniu zaś do zagadnienia terapii warto także zaznaczyć, że podejście to sprawdza się w pracy z klientami doświadczającymi różnych problemów, np. przemocy, depresji, uzależnień, bulimii i anoreksji, konfliktów małżeńskich, itp.Specyfika modelu TSR określa sposób postrzegania zarówno samego człowieka, natury jego problemów, możliwości zmiany oraz najbardziej użytecznych sposobów pomagania ludziom w jej osiągnięciu. Sposób, który możemy określić jako podejście radykalne, oparte o ideę konwersacji, zakładające możliwość skutecznej pracy nad zmianą bez potrzeby zgłębiania, czy szczegółowej analizy natury problemów, których doświadczają klienci. Podejście to zakłada także upełnomocnienie klienta, rozumiane jako jednocześnie środek i efekt końcowy relacji pomocowej. Idea ta bazuje na dwóch źródłach: znaczeniu przypisywanemu budowaniu obrazu rozwiązań, które są domeną tzw. preferowanej przyszłości klienta oraz przekonaniu, że klienci posiadają wystarczające zasoby, aby obraz ten zmaterializować w swojej przyszłości, czyli osiągnąć zakładane cele.

Źródła i istota TSR:

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (ang. Solution Focused  Approach), jest określonym sposobem postrzegania zarówno samego człowieka, natury jego problemów, możliwości zmiany oraz najbardziej użytecznych sposobów pomagania ludziom w jej osiągnięciu. To podejście radykalne, oparte na konwersacji, która zakłada możliwość skutecznej pracy nad zmianą, bez potrzeby analizy natury problemu, którego doświadcza klient. Podejście to zakłada, że klient jest ekspertem w kontekście dokonania zmiany, w procesie pomocowym.

Idea PSR -  Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach bazuje na dwóch ideach:

·      preferowanej przyszłości klienta,

·      przekonaniu, że klienci posiadają wystarczające zasoby, żeby obraz ten urzeczywistnić w swojej przyszłości, czyli osiągnąć zakładane cele, rozwiązać problem.

Twórcy tego modelu to Steve de Shazer i Insoo Kim Berg, którzy wraz ze swoimi współpracownikami od końca lat 70 – tych ubiegłego wieku rozwijali go, w ramach Centrum Terapii Krótkoterminowej w Milwaukee, w Stanach Zjednoczonych. W swoim podejściu nawiązywali do dorobku M.H. Ericsona oraz metod pracy stosowanych w Mental Research Institute w Palo Alto .

Prowadzę prywatny gabinet terapii


poniedziałek, wtorek, środa, czwartek: godz. 16.00 – 18.00

piątek 16.00 – 20.00


Adres

ul. Telesfora 2/7

45-706 Opole

Kontakt

kontakt@akademia-goya.pl

tel. +48 572 801 582

Zakres konsultacji:

kryzys życiowy (tj. rozwód, choroba, strata, żałoba)
przygnębienie, depresja (poczucie osamotnienia, cierpienia, zagubienia, poczucie braku sensu)
nerwica, lęk, fobia, napady paniki
trudności w relacjach (społecznych, partnerskich, rodzinnych)
trudności wychowawcze: rozwijanie  umiejętności wychowawczych w oparciu o Program Skidʾs  Kils oraz  Program Mission Possible
trudności związane z nowymi doświadczeniami (początki rodzicielstwa, zmiana miejsca zamieszkania, pracy)
silny stres – redukcja napięcia w ciele poprzez relaksację z wykorzystaniem technik oddechu
trudności w sferze emocji – ja w świecie swoich emocji, praca nad kontrolą emocji, poczucie samotności, praca nad samooceną, spadek motywacji, mała pewność siebie, nieśmiałość
obowiązki szkolne – rozwijanie umiejętności realizacji poprzez metodę małych kroków
komunikacja z nastolatkiem – jak rozmawiać z dzieckiem, a jak z nastolatkiem?
praca z dzieckiem z zespołem Aspergera
praca z dzieckiem ze spektrum zaburzeń autystycznych
sztuka dialogu z dzieckiem- praca nad umiejętnością słuchania w kontekście rozwoju wspólnego dialogu
rozwój zdrowego poczucia wartości – praca nad swoim ego
sztuka mówienia NIE - asertywność
granice i potrzeby – praca nad umiejętnością stawiania sobie samemu oraz innym granic w codziennym życiu
przemoc- praca z osobami doświadczającymi przemocy oraz sprawcami przemocy
mediacja – rodzinna, okołorozwodowa, szkolna
doradztwo zawodowe
Cennik
Cena
Czas trwania

konsultacja terapeutyczna

od 150 zł

1h

konsultacja zdalna

od 120 zł

45 min

terapia partnerska

od 200 zł

1h

terapia rodzinna

od 250 zł

1h

konsultacja przed mediacyjna, indywidualna

od 150 zł

1h

Mentoring

250 zł

1h

Mediacja

1 spotkanie

225 zł / osoba

2h