×

Porady i rady jak przetrwać pod jednym dachem :)

Porady i rady jak przetrwać pod jednym dachem :)


Szanowni Państwo

               Obecny czas jest dla nas wszystkich bardzo trudny. Stanęliśmy nagle wobec odmiennej niż dotychczasowa rzeczywistości i przed nami pojawiły się nowe wyzwania. Jednym z nich jest edukacja dzieci w domu. Zapewne nie u jednego z Państwa zrodziło się pytanie jak zorganizować proces edukacyjny dla swojego dziecka w domu i jak przetrwać pod jednym dachem? Ja ze swojej strony biorąc pod uwagę doświadczenie i zdobytą wiedzę postaram się podsunąć kilka pomysłów – mam nadzieję, że okażą się przydatne.

Na wstępie proponuję wspólne spotkanie z dziećmi przy stole i omówienie sytuacji w jakiej się znajdujemy, z czego ona wynika i czemu ma służyć. Rozmowa na temat tego jak dzieci odbierają tą sytuację, co czują i wyjaśnienie tego – da im poczucie bezpieczeństwa. Każdy dzień można zacząć od takiego rozpoczęcia i zaplanowania z wieczornym podsumowaniem – co udało się wykonać, a nad czym należy jeszcze popracować. Takie wspólne spotkania dadzą poczucie łączącej Was odpowiedzialności za organizację Waszego życia w tym trudnym czasie i zaangażowanie w nie, co na pewno Was zbliży do siebie i pozwoli na uniknięcie wielu konfliktów.
      Stanęliście Państwo w sytuacji, w której Wszyscy, albo większa część Waszej rodziny spotkała się na dłuższy czas pod jednym wspólnym dachem i niejednokrotnie na malej powierzchni, na której każdy chce mieć swoją autonomię i przestrzeń dla siebie. To jest bardzo ważne i istotne. Zwracam uwagę na stworzenie harmonogram dnia, który może okazać się bardzo przydatny w tym, aby Wasze życie rodzinne przebiegało według wspólnie ustalonych reguł, zasad. Dobrze aby taki harmonogram dnia zawierał czynności, które będziecie wykonywali razem, jak również te, które wykonywać będziecie osobno. Wyznaczcie Państwo limity czasowe ,na naukę, pracę, jak również na wspólne spędzanie czasu np. spacer. Proszę
o racjonalne zwrócenie uwagi na limity czasowe, aby były one realne do ustanowienia przez Wasze dzieci i przez Was samych. Przydatnym może się okazać wyznaczenie swojego miejsca do pracy zdalnej, którą zapewne większość z Państwa w obecnej sytuacji wykonuje. Niech to pozostanie jako Wasza prywatna strefa, do której macie tylko Wy dostęp – np. biurko, wydzielona część pokoju – ze stanowiskiem do pracy. Ustalcie w jakich godzinach będziecie pracować. Podobnie ma się sytuacja co do Waszych dzieci. Pamiętajmy o racjonalnym podejściu do procesu kształcenia w domu. Wasze dzieci do tej pory uczestniczyły w edukacji
w zespole klasowym, obecnie przejdą w system nauki indywidualnej, często pod Państwa nadzorem, czy pomocą. Jest to dla dziecka podobnie jak dla Was nowa sytuacja, z którą trzeba się „zaprzyjaźnić”. To wymaga czasu i samodyscypliny. Drodzy Rodzice to Wy odpowiadacie za nadzór nad przebiegiem procesu edukacji w domu, oczywiście w pełnym zaangażowaniu jak również zmotywowaniu Waszych dzieci.  Podsuwam również pomysł na podział obowiązków domowych, tak aby każdy w domu za coś odpowiadał był ”nadzorcą” danej czynności np. pilnowanie czasu nauki, pracy. Planowanie posiłków. Gotowanie /pomoc w gotowaniu/. Planowanie wspólnych spacerów, podczas których można wykorzystać czas w odmienny niż dotychczas sposób, nawet na edukację / dla młodszych dzieci: szukamy pierwszych oznak wiosny/. Dzieci  te młodsze i te starsze bardzo lubią niekonwencjonalne sposoby i metody
nauki   i one też sprawdzają się najlepiej.                
Pedagog Małgorzata Gosztyła