×

Każdy z nas posiada i jest dumny z władzy uświadamiania sobie własnych działań oraz ze zdolności do podejmowania określonych decyzji w oparciu o własne pragnienia czy przekonania, a nie w oparciu o naciski z zewnątrz czy przymus zewnętrzny. Codzienne doświadczenie ukazuje jednak cenę, jaką płaci człowiek za zdolność do działania świadomego i autonomicznego. Ceną tą jest możliwość błędnego postępowania.

(więcej…)

Szanowni Państwo

               Obecny czas jest dla nas wszystkich bardzo trudny. Stanęliśmy nagle wobec odmiennej niż dotychczasowa rzeczywistości i przed nami pojawiły się nowe wyzwania. Jednym z nich jest edukacja dzieci w domu. Zapewne nie u jednego z Państwa zrodziło się pytanie jak zorganizować proces edukacyjny dla swojego dziecka w domu i jak przetrwać pod jednym dachem? Ja ze swojej strony biorąc pod uwagę doświadczenie i zdobytą wiedzę postaram się podsunąć kilka pomysłów – mam nadzieję, że okażą się przydatne.

(więcej…)

W świetle najnowszych badań psychologicznych okazało się, iż w procesie koncentracji uwagi istotne znaczenie ma zarówno skupienie, jak i jego brak..

Co powinniśmy zatem robić? Koncentrować się czy nie koncentrować? Kto by się nie zgodził, że  takie metody jak tworzenie listy spraw do zrobienia, tworzenie rozkładu zajęć, przypomnienia kalendarzowe – nawet te w telefonie, pomagają nam w utrzymaniu uwagi na zadaniu, które musimy zrealizować.

(więcej…)